Sådan laver du en hjemmeside på flere sprog

Har din virksomhed eller dit brand en international profil? Vil du gerne tiltrække udenlandske kunder til din digitale butik eller ønsker du at et globalt udsyn overfor omverden?

Der er naturligvis en vis signalværdi i at have en hjemmeside på flere forskellige sprog, men for langt de fleste virksomheder er det først og fremmest praktiske og økonomiske overvejelser, der ligger til grund for at udvikle en hjemmeside på flere sprog – en såkaldt multilingual hjemmeside.

I dette indlæg kan du blive klogere på de faktorer, du skal overveje, når du skal skabe flere sprogversioner af din hjemmeside, ligesom du finder en checkliste med de vigtigste emner, der knytter sig til opsætningen af en hjemmeside på flere sprog.

Det er ikke svært at lave en engelsk, tysk eller svensk version af din hjemmeside, men for at få et godt resultat, skal du have en velovervejet plan. En ny sprogversion skal ikke bare være en 1-til-1 oversættelse af dit eksisterende indhold. Det nye indhold skal nemlig passe til det marked og de brugere, du rækker ud efter. Og så skal du naturligvis huske at have de rette SEO-tiltag med i overvejelserne…

Fokus på engelsksprogede hjemmesider indenfor B2B

Flere og flere danske virksomheder (primært indenfor B2B-markedet) fravælger en dansk udgave af deres hjemmeside for i stedet at fokusere på en engelsksproget version. Med dette valg signalerer virksomheden klart og tydeligt, at der er tale om en international organisation med alt hvad det medfører.

Vælger du udelukkende at have en engelsksproget hjemmeside, er det naturligvis i forventning om, at virksomhedens potentielle kunder benytter engelsk som deres primære forretningssprog. Overvej hvilke signaler din virksomhed sender, hvis du udelukkende har en engelsk hjemmeside. Valget kan nemlig både få positive og negative konsekvenser.

B2C: Vedkommende og troværdige hjemmesider på modersmålet

Når det gælder B2C-virksomheder er det meget almindeligt at benytte forskellige sprogversioner. Ved at give brugerne mulighed for at læse dit indhold og interagere med hjemmesiden på deres modersmål, bliver virksomheden straks mere nærværende.
Virksomheden appellerer altså i højere grad til de potentielle kunder, ved at henvende sig til dem i et sprog, de forstår. Og selvom mange mennesker i dag ikke vil have problemer med at benytte en engelsksproget hjemmeside, kan sproget dog nemt komme til at skabe en distance.

Webshop på modersmålet

Beskæftiger din virksomhed sig med online shopping eller anden form for interaktion, hvor der udveksles kreditkortinformationer, er det vigtigt, at virksomhedshjemmesiden fremstår professionel og troværdig. Og her vil mange brugere ganske enkelt have lettere ved at afkode, om en hjemmeside er troværdig, hvis indholdet er formidlet på brugerens modersmål.

En vedkommende og troværdig hjemmeside medvirker ikke blot til at brugerne vil tilbringe mere tid på siden – det kan også være med til at generere flere salg fra din hjemmeside, og dermed sikre en større indtjening. Du kan ligeledes opnå en konkurrencefordel i forhold til dine konkurrencer, som ikke har en hjemmeside med flere sprog.

Sådan får du udenlandske kunder i butikken

Vil du gerne have udenlandske kunder i din netbutik? For at du kan trække brugere ind på din hjemmeside, er det vigtigt, at brugerne kan finde frem til din webshop, og i den forbindelse spiller SEO en afgørende rolle.

Søgeordsoptimering er en strategi til at opnå øget synlighed på Google (og andre søgemaskiner). Målet er, at det er din hjemmeside, der dukker op, når brugerne skriver de relevante ord ind i Googles søgefelt.

De søgeresultater, som Google viser frem til brugerne, er de resultater, som søgemaskinen vurderer som de mest interessante. Og her spiller sprog naturligvis en væsentlig rolle. Søger du f.eks. efter ’sundt hundefoder’ (på dansk) vil det være oplagt, hvis søgeresultaterne ligeledes er på dansk. Det ville – i langt de fleste tilfælde – være ulogisk (og ganske irrelevant) hvis halvdelen af resultaterne var på spansk.

Vil du have udenlandske kunder, er det altså ikke blot vigtigt at have en relevant sprogversion. Du skal også arbejde målrettet med søgeordsoptimering på det pågældende sprog.

Ulemper ved en hjemmeside på flere sprog

Den største ulempe, der er forbundet med at have en hjemmeside på flere sprog, handler naturligvis om vedligeholdelse. Hver gang et nyt produkt skal tilføjes, eller en tekst på hjemmesiden skal opdateres, så skal det gøres i samtlige sprogversioner.

Dette vedligeholdelsesarbejde kræver naturligvis tid, og du skal derfor overveje, om det er tiden værd. Det er vigtigt, at indholdet på din hjemmeside altid fremstår aktuelt, og vælger du at have flere sprogversioner, er det nødvendigt at du planlægger en arbejdsgang, der omfatter opdateringer på samtlige sprog.

Det er naturligvis ikke alle typer hjemmesider og indehold, der kræver samme omfang af opdatering. På en webshop, som ofte får nye produkter, skal der løbende laves nye tekster, mens andre typer hjemmesider kan kræve et mindre omfang af opdatering.

Overvej også hvem der konkret skal lave opdateringerne. Skal der bruges en ekstern oversætter, kan det give logistiske og økonomiske udfordringer, når der skal tilføjes nye tekster.

Sådan laver du flere sprogversioner af din hjemmeside

Brug dedikerede URL’er

Noget af det første, du skal tage stilling til, når du skal lave en hjemmeside, er naturligvis din URL-struktur. Hvordan skal din hjemmeside være bygget op? Når først du har valgt en struktur, er det besværligt og uhensigtsmæssigt at lave den om, og det er derfor en god idé at vælge den rette struktur til at starte med.

En klar URL-struktur hjælper dine brugere med at navigere rundt på din side, ligesom den hjælper søgemaskinerne med at afkode og indeksere dit indhold. URL’en er det første, brugerne på din hjemmeside ser, og derfor er det vigtigt, at den er meningsgivende. 

Google pointerer selv vigtigheden af en dedikeret URL-struktur: 
Google recommends using different URLs for each language version of a page rather than using cookies or browser settings to adjust the content language on the page.
I forhold til SEO er det ligeledes vigtigt, at du får URL-strukturen for dine sprogversioner på plads fra starten. Og her skal hver af dine sprog- eller landesider have deres egen URL, så Google effektivt kan crawle, indeksere og rangere dine sider.

Du skal inkludere en sprogindikator i din URL, så søgemaskinerne nemt kan identificere sidens sprog. Dette kan du gøre på flere måder – enten som top-level domæne, som subdomæne eller som ’subdirectory’. 

Hedder den originale hjemmeside f.eks. www.min-hjemmeside.com, så kan en tysk version af hjemmesiden hedde www.min-hjemmeside.com/de/. I dette tilfælde benyttes subdirectory. I en løsning med et top-level domæne kunne URL’en være www.min-hjemmeside.de mens den med et subdomæne kunne hedde www.de.min-hjemmeside.com. Alle tre muligheder har fordele og ulemper.

Top-level domæne (f.eks. min-hjemmeside.de)

Vælger du løsningen med forskellige top-level domæner svarer det til at skabe helt nye hjemmesider fra bunden – én ny hjemmeside for hvert sprog. Denne løsning er således ganske tidskrævende og derfor omkostningstung. Til gengæld har du fuld kontrol, når du skal målrette dit indhold til de forskellige markeder.

Fordele

Klar og tydelig målretning
Let at adskille de enkelte sider
Tillader forskellige serverplaceringer

Ulemper

Kræver unik SEO-strategi for hvert top-domæne
Kan udelukkende målrettes mod et specifikt marked
Hver side skal registreres og bygges op fra bunden
Omkostningstungt

Subdomæne (f.eks. de.min-hjemmeside.com)

Vælger du løsningen med forskellige top-level domæner svarer det til at skabe helt nye hjemmesider fra bunden – én ny hjemmeside for hvert sprog. Denne løsning er således ganske tidskrævende og derfor omkostningstung. Til gengæld har du fuld kontrol, når du skal målrette dit indhold til de forskellige markeder. 

Fordele

Simpel opsætning
Let at adskille de enkelte sider
Tillader forskellige serverplaceringer

Ulemper

Kræver unik SEO-strategi for hvert subdomæne

Undermappe (Subdirectory) (f.eks. min-hjemmeside.com/de/)

Vælger du løsningen med forskellige top-level domæner svarer det til at skabe helt nye hjemmesider fra bunden – én ny hjemmeside for hvert sprog. Denne løsning er således ganske tidskrævende og derfor omkostningstung. Til gengæld har du fuld kontrol, når du skal målrette dit indhold til de forskellige markeder.

Fordele

Simpel opsætning
Minimal vedligeholdelse (samme vært)
Billig

Ulemper

Sværere at adskille de enkelte sider
Tillader blot én serverplacering
Udfordringer med at opnå gode placeringer

Tjekliste

Placering af sprog-valg

Det gælder naturligvis om at gøre det nemt at vælge det ønskede sprog for gæsterne på din hjemmeside. Tænk derfor over hvor du placerer sprog-valget. Muligheden for at vælge sprog findes ofte til højre i sidens header-menu. Nogle sider benytter sig af en dialogboks midt på skærmen, som giver dig mulighed for at vælge det ønskede sprog allerede inden du rigtig er kommet ind på siden.

Undgå dårlige oversættelser

Det siger sig selv, men du skal naturligvis undgå dårlige oversættelser. En dårlig oversættelse kan få din virksomhed til at fremstå uprofessionel, så vælger du at lave en ny sprogversion af din hjemmeside, skal den være gennemarbejdet. Der er ingen lette smutveje, og selvom det kan virke tillokkende at smide din originale tekst ind i oversættelsesværktøjet Google Translate, bør du ikke vælge denne løsning.

Hold øje med datoen

Det er ikke alle lande, som benytter samme formatering af dato og klokkeslæt. Undgå situationer, der kan lede til tvivlsspørgsmål ved at benytte den korrekte datoformatering.

Undgå duplicate content

Benytter du strategien med subdomæner (eller top-level domæner) skal du være opmærksom på, at Google (og andre søgemaskiner) anser de enkelte sprogsider som værende uafhængige hjemmesider. Af denne grund kan der opstå problemer med duplicate content, hvis du benytter samme indhold på sværs af dine sider.

Få styr på din SEO

Hvis du ikke gør det rigtigt, risikerer du at ødelægge det for dig selv. Det er vigtigt at dine forskellige sprogversioner ikke kæmper mod hinanden Google, og derfor skal du lave en målrettet SEO-strategi for hver enkelt sprogversion. Her skal du både tænke i sprog, men også i kultur. Hvordan vil brugerne i de enkelte lande søge efter dine produkter?

Husk oversættelse af de ‘skjulte’ dele af din hjemmeside

Det er naturligvis vigtigt at du får oversat de tekster, som brugerne møder på din hjemmeside, men der findes også en lang række ’skjulte’ tekster, som du også bør oversætte. Det gælder bl.a. følgende elementer:
Metadata-beskrivelser
Metatag-titler
URL’er
ALT-tekster til billeder
Tjek ud-sider hos webshops
Kontaktsider
Tilmelding til nyhedsbrev
Fejlmeddelelser
Nogle af disse tekststykker er primært rettet mod søgemaskiner (f.eks. meta-beskrivelser og alt-tekster) mens andre skal hjælpe brugerne på din side (f.eks. fejlmeddelelser og kontaktsider).

Giv søgemaskinerne besked

Udover at sørge for den rette URL-struktur, så findes der også nogle mere tekniske metoder til at give søgemaskinerne besked om dine forskellige sprog- og landeversioner. En af de mest populære metoder hedder hreflang tag – en metode som Google introducerede tilbage i 2011. Et ”hreflang tag” fortæller søgemaskinen, om der findes mere end én sprog- eller landeversion af en webside. Er det tilfældet sørger maskinen for at vise det korrekte resultat til brugeren.

Du kan placere dit ”hreflang tag” i linkelementet i -området på hver enkelt side, i HTTP-headerne eller i XML-sitemap-markeringen. Her kan det f.eks. se sådan ud:
Forklaring:

< link: Dette åbner tagget
Rel =”alternate”: Fortæller at der findes en alternativ version af indholdet
Href =www.ditdomæne.com: Dette er den alternative indholds-URL
Hreflang =”en: Dette er sprogkoden i henhold til ISO 639-1, der bruges til den alternative indholdsversion (’en’ for engelsk).
-US”: Dette er landekoden i ISO 3166-1 Alpha 2-format (’US’ for USA).
/>: Dette lukker tagget

Fordelen ved at bruge et hreflang-tag er, at brugerne ikke selv skal søge den ønskede sprog-version frem og foretage et ekstra klik for at ændre sprog og/eller land.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Om siden

Arbejder du med online marketing? Her på siden finder du inspiration, tips og trends, som du med fordel kan benytte i dit digitale arbejde. Du kan bl.a. få idéer og vejledning til markedsføring på Facebook, LinkedIn og Google samt tricks til Email-marketing.

Sitemap
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram